JUAM Müdürlüğü’nün mevcut altyapısı oluşturulduktan sonra proje çalışmalarına ağırlık verilmiş, jeotermal arama ruhsat sahibi özel ve kamu kurumlarına Üniversitemizin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde ücreti karşılığında projeler yapılmıştır. Söz konusu projelerin maliyetleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan, JUAM Müdürlüğü Gelir Getirici Faaliyet Cetveli’ne göre hesaplanmaktadır. JUAM Müdürlüğü’nün belirlediği proje maliyeti jeotermal arama ruhsat sahibi özel ve kamu kurumlar tarafından kabul edildikten sonra, Üniversitemiz Rektörlüğü ile jeotermal arama ruhsat sahibi kurum arasında protokol imzalanmaktadır. Protokolde belirtilen koşullara göre proje çalışmaları yürütülmekte ve taraflar yükümlülüklerini yerine getirmektedir (Şekil 5.11).

 


Şekil. JUAM Müdürlüğü proje yönetim süreci

10 Mayıs 2020, Pazar 79 kez görüntülendi