Afyonkarahisar ve çevresinde jeotermal-mineralli sular ve maden kaynaklarıyla ilgili olarak bilimsel faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek ve bilimsel toplantılar organize etmek amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde kısa adı JUAM olan Jeotermal  ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluş yönetmeliğinin 19 Haziran 2009 tarih ve 27263 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla da JUAM Müdürlüğü resmi olarak faaliyete geçmiştir. Merkez Müdürlüğümüzün kuruluş tarihinden günümüze kadar geçirdiği tarihsel gelişim Çizelge 1.1’de verilmiştir.

 

Çizelge. JUAM Müdürlüğü tarihi gelişimi.

TARİH GELİŞİM SÜRECİ
17 Nisan 2009 09.MUH.01 nolu AKÜ BAPK altyapı projesinin başlaması
19 Haziran 2009 JUAM Müdürlüğü’nün kurulması
24 Haziran 2009 Merkez Müdür ataması
01 Temmuz 2009 AFJET A.Ş. İle 09.MUH.01 nolu proje kapsamında 200.000TL’lik protokolün imzalanması
09 Temmuz 2009 Merkez Müdür Yardımcısı ataması
01 Eylül 2009 JUAM Müdürlüğü ofisinin yapılandırılması çalışmalarının başlaması
15 Eylül 2009 JUAM Müdürlüğü personel yapılandırılması çalışmalarının başlaması
19 Ekim 2009 JUAM Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun oluşturulması
17 Ocak 2010 Afyonkarahisar Jeotermal Enerji Çalıştayı’nın düzenlenmesi
01 Şubat 2010 2 adet manyetotellürik (MT) ölçüm sisteminin satın alınması
06 Mayıs 2010 JUAM Müdürlüğü Gelir Getirici Faaliyet Cetveli’nin oluşturulması
01 Şubat 2011 1 adet Doğru Akım Özdirenç (DAÖ) ölçüm cihazının satın alınması
25 Mart 2011 11.JUAM.01 Nolu ilk Üniversite-Sanayi işbirliği projesinin başlaması
09 Şubat 2020 JUAM Müdürlüğü Yönetmeliğinin güncellenmesi
11 Mayıs 2020 Toplam bütçesi 2.269.441,44TL olan toplam 53 adet projenin yürütülmesi, bu projelerin 9 tanesi halen devam etmektedir.
10 Mayıs 2020, Pazar 104 kez görüntülendi