Güçlü Yönler

• JUAM Müdürlüğü bünyesinde ülkemizde çok az bulunan ve son yıllarda jeotermal enerji aramalarında yaygın olarak kullanılan Manyetotellürik (MT) ölçüm sisteminin bulunması
• Şu ana kadar 42 AR-GE faaliyetinin gerçekleştirilmiş olması
• Jeotermal enerji arama konusunda elde edilen tecrübe
• Konuyla ilgili yapılmış yayınlar, yürütülen tez çalışmaları
• Tematik alanla ilgili dış paydaşlarla kurulan ikili ilişkiler
• JUAM Müdürlüğü’nün küçük bütçeli harcamalarının, yürütülen AR-GE faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinden sağlanması
• JUAM Müdürlüğü’nde organizasyon yapısının yeterliliği, görev ve sorumlulukların açıklığı
• Jeoloji Mühendisliği A.B.D.’ndaki yüksek lisans programında jeotermal enerjiyle ilgili lisansüstü eğitimin verilmesi

 

Zayıf Yönler

• Manyetotellürik (MT) ölçüm sistemini kullanacak jeofizik mühendisinin olmaması
• Fiziki altyapının yetersizliği
• Uluslararası AR-GE faaliyetler ile ikili ilişkilerin yetersizliği
• Gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine rağmen, kamu kurumu ve özel şirketlerin Üniversitemizdeki jeotermal enerji arama faaliyetlerinden haberlerinin olmayışı.

 

Fırsatlar

• Başta Afyonkarahisar ili ve yakın çevresi olmak üzere Batı Anadolu’nun yüksek jeotermal enerji potansiyeli
• Jeotermal enerji üzerine yapılan yatırımların her geçen gün artması
• Jeotermal enerji yatırımıyla ilgili teşvikler

 

Tehditler

• Tematik alanla ilgili gerek özel şirketler, gerekse kamu kurumları ve üniversiteler bünyesinde yeni araştırma birimlerinin varlığı
• Kullanılan MT cihazlarının yabancı menşeili olması, bunların sayılarının azlığı ve oluşacak muhtemel arıza/bozulma durumlarında cihazların yurtdışındaki tamir ve bakım sürelerinde oluşacak zaman kayıpları
• Jeotermal enerji yatırımları ve teşviklerle ilgili muhtemel devlet politikası değişiklikleri

10 Mayıs 2020, Pazar 76 kez görüntülendi