1. Jeolojik-Hidrojeolojik Araştırmalar

 

Jeotermal enerji potansiyelinin araştırılacağı sahanın ayrıntılı jeolojik araştırmalarında aşağıdaki belirtilen özellikler araştırılmaktadır:

 

a) Jeolojik çalışmalarla kayaçların litolojik, stratigrafik, petrografik ve jeolojik yapıları.

b) Fotojeolojik çalışmalarla jeolojik, tektonik ve litolojik özellikler.

c) Jeotermal sistemin hidrojeolojik özellikleri.

d) Jeokimyasal çalışmalar ile su kimyası, kayaç kimyası ve su-kayaç ilişkileri.

e) Sondaj çalışmaları ile yeraltı jeolojisi, hidrotermal alterasyon zonları, hazne ve örtü kayaçların özellikleri, formasyonların litolojik-stratigrafik ve hidrolik özellikleri.

 

Su kaynaklarının sıcaklık, pH, Eh ve elektriksel iletkenlik (EC) değerlerinin yerinde (in-situ) ölçümü için portatif HQ40D multi ölçüm cihazı, jeotermal suların yüzey aktivitelerini belirlemek amacıyla Sewerin Multitec 520 model portatif CO2, H2S ve metan gazı, Pylon AB-5R model radon gazı, Delta Ohm toprak sıcaklığı ölçüm cihazları ile jeotermal sondaj örneklerinin mineralojik-petrografik analizleri için gerekli olan ince kesit hazırlama makinesiyle görüntü analiz sistemli polarizan mikroskop JUAM Müdürlüğü’nde bulunmaktadır.

 

 

  1. Jeofizik Araştırmalar

 

Jeotermal sistemlerin araştırılması ve sahaların jeotermal potansiyelinin belirlenebilmesi amacıyla yapılan jeofizik çalışmalarda JUAM Müdürlüğü bünyesindeki 2 adet manyetotellürik ölçüm sistemi ve 1 adet doğru akım özdirenç (DAÖ) ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Manyetotellürik Yöntem (MT), son yıllarda jeotermal araştırmalarda en çok kullanılan jeofizik yöntemlerden birisi haline gelmiştir. JUAM bünyesindeki manyetotellürik ölçü sistemi Metronix marka olup, ayrıca JUAM Müdürlüğü’nde bu sistemle birlikte kullanılan 6 adet de MFS-06 manyetik alan ölçen bobin bulunmaktadır. Bu sistemler kullanılarak profil boyunca eş zamanlı ölçüler alınmakta ve iki boyutlu (2B) ters-çözüm algoritmaları (WinGlink) ile yorumlanmaktadır. MT ölçüm istasyonlarında zaman ortamı elektromanyetik (Time Domain Electromagnetic, Transient Electromagnetic; TDEM/TEM) ölçümleri alınarak MT ölçülerinde görülen sabit kayma (Static Shift) etkisi kaldırılmaktadır. Bununla birlikte JUAM, tek kanallı Doğru-Akım Özdirenç (DAÖ) sistemi ile sondaj profil ölçümleri alarak yakın yüzey araştırmaları yapmaktadır. DAÖ verileri 2B ters çözüm algoritmaları ile yorumlanmaktadır. Jeolojik çalışmalar ve jeofizik ölçümler sonrasında jeotermal model oluşturulmaktadır. Jeotermal modele göre uygun sondaj noktası önerilmektedir.

10 Mayıs 2020, Pazar 94 kez görüntülendi