Tamamlanan Projeler

 

Sıra No Proje No Proje Adı Projenin Türü
1 10.JUAM.01 Afyonkarahisar ili Değirmendere, Gözsüzlü Köyleri ile Çobanlar ilçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Alan Etüdü AKÜ Projesi
2 11.JUAM.01 Kütahya Seramik Porselen A.Ş.’ne ait Erkmen Kasabası (Afyonkarahisar)’nda Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
3 11.JUAM.02 Afyonkarahisar ili Güneyköy Kasabası ile Sinanpaşa İlçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Yapısının Jeoloji ve Jeofizik Çalışmalarla Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
4 11.JUAM.03 Nuh Acar İnşaat Enerji A.Ş.’ne ait Aydın ili Söke ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
5 09 MUH 01 Afyonkarahisar İlinin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması AKÜ-BAP Projesi
6 11.JUAM.04 Kayen Gama Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ne ait Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi Gedik Köyünde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
7 11.JUAM.05 HASPAK Tarım Gıda ve Paketleme Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ne ait Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
8 12.JUAM.01 Aydın ili, Balta Köyü’nde bulunan ruhsat alanınında jeotermal suyun aranmasına yönelik olarak yapılacak manyetotellürik (MT) ölçüm çalışması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
9 12.JUAM.02 Afjet A.Ş.’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Fethibey, Çayırbağ Kasabaları ve Erenler Köyü arasında bulunan 138 nolu ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik jeolojik ve jeofizik projesi AKÜ-Döner Sermaye Projesi
10 12.JUAM.03 Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi Sülümenli Belediyesi sınırları içinde bulunan ruhsat alanında jeotermal suyun aranmasına yönelik olarak Rezistivite (Doğru Akım Özdirenç) ve Manyetotellürik (MT) ölçüm çalışması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
11 12.JUAM.04 İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe köyü sınırları içinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
12 13.JUAM.01 Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Alanyurt Köyü’nde bulunan kil yatağının rezervinin belirlenmesine yönelik olarak jeolojik etüt projesi AKÜ-Döner Sermaye Projesi
13 13.JUAM.02 Kırşehir ili, Sevdiğin Köyü’nde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
15 13.JUAM.04 Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Karlık Köyü sınırları içinde bulunan Şuhut Belediyesi’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
16 13.JUAM.05 Denizli ili, Buldan ilçesi, Doğanköy, Bölmekaya ve Sazak köyleri arasında bulunan Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
17 14.JUAM.01 Jeotermal Suyun Yüzey Suyuna Deşarjı ve Reenjeksiyonuyla İlgili Olarak Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt Projesi AKÜ-Döner Sermaye Projesi
18 11.ARŞ.MER.04 Jeotermal suların varlığını işaret eden yüzey aktivitelerinin incelenmesi: İsmailköy-Saraydüzü-Fethibey-Çayırbağ bölgesi pilot çalışması AKÜ-BAP Projesi
19 12.TEMATİK.03 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünün bulunduğu bölgenin jeotermal potansiyelinin araştırılması AKÜ-BAP Projesi
20 14.JUAM.02 201200185 Numaralı ruhsat sahası ve çevresinin hidrojeolojik etüt projesi AKÜ-Döner Sermaye Projesi
21 15.JUAM.01 Manisa ili, Salihli-Gölmarmara ilçeleri sınırları içinde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
22 15.JUAM.03 Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi sınırları içinde bulunan Dinar Belediye Başkanlığı’na ait ruhsat alanının kuzey bölümünün jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik (Doğru Akım Özdirenç) yöntemlerle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
23 15.JUAM.02 Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi sınırları içinde bulunan İhsaniye Belediye Başkanlığı’na ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik (doğru akım özdirenç) yöntemlerle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
24 15.HIZ.DES.65 Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasındaki AF-24 Sondajının Kuyu Jeolojisi, Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası AKÜ-BAP Projesi
25 16.JUAM.01 Afyonkarahisar İlinde Seramik Sektörü İçin Uygun Özelliklerde Kil Yatağının Araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
26 16.JUAM.02 Seydiler Kasabası Hisar Kalesi ve çevresinde, kaya düşme tehlikesi olan alanların jeolojik ve jeomorfolojik olarak araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
27 16.JUAM.03 Manisa İli, Sarıgöl ilçesi, Cebertarar-Çimentepe Köyünde bulunan İSTAŞ İstanbul Taş ve Mermer Sanayi Ltd. Şti.’ne ait ruhsatlı sahanın jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemiyle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
28 16.KARİYER.92 Şuhut ile Sandıklı arasındaki volkanik kayaçların alterasyon mineralojisi ve jeokimyası AKÜ-BAP Projesi
29 16.ARŞ.MER.02 Üç eksenli gerçek yer altı basınç simülasyon hücresi tasarımı ve üretilmesi AKÜ-BAP Projesi
30 16.FEN.BİL.32 Salar, Sülün ve Karaarslan (Afyonkarahisar) Köyleri ve Çevresinin Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması AKÜ-BAP Projesi
31 17.JUAM.01 Balıkesir ve Çanakkale illerindeki alanların jeotermal potansiyelinin manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması.

 

AKÜ-Döner Sermaye Projesi
32 17.JUAM.02 Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Adaçal mevkiinde bulunan Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.’ne ait  kireçtaşı ocağı ve çevresinin jeolojik özelliklerinin incelenmesi ve bölgedeki soğuk su kaynağının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması. AKÜ-Döner Sermaye Projesi
33 17.JUAM.03 Manisa ili, Salihli ilçesi, Caferbey köyü ve çevresinin jeotermal potansiyelinin manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması. AKÜ-Döner Sermaye Projesi
34 17.JUAM.04 Afyonkarahisar İli, İhsaniye ilçesinde İhsaniye Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan jeotermal sondaj çalışmasının yürütülmesi sırasındaki danışmanlık hizmeti. AKÜ-Döner Sermaye Projesi
35 17.JUAM.05 Afyonkarahisar İli, Dinar ilçesi, Çayüstü Köyü ve çevresinin jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik (manyetotellürik) yöntemlerle araştırılması. AKÜ-Döner Sermaye Projesi
36 18.JUAM.01 Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş. Endüstriyel Mineral Arama Departmani (Emad) Danişmanlik Hizmeti AKÜ-Döner Sermaye Projesi
37 18.JUAM.02 Çeliktaş Sınai Kumu san. Tic. A.Ş. İstanbul ili Şile İlçesi Kurna ve Sahilköy köyleri civarında 408 ve 409 numaralı ruhsat alanlarının Hidrojeolojik alan etüdü AKÜ-Döner Sermaye Projesi
38 17.FENBİL.44 Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) bölgesi jeotermal sularından mineral kazanımı AKÜ-BAP Projesi
39 17.FENBİL.46 Bayatçık Jeotermal Alanının (Afyonkarahisar) Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Olarak İncelenmesi AKÜ-BAP Projesi
40 18.JUAM.04 Palandöken İlçesi (Erzurum) Ve Çevresinin Jeotermal Potansiyelinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması projesi ile ilgili olarak  Ltd. Şti AKÜ-Döner Sermaye Projesi
41 19.JUAM.01 Menderes ilçesi (İzmir) Özdere Mahallesi ve çevresinin jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması AKÜ-Döner Sermaye Projesi
42 19.JUAM.02 Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.’ne ait Adaçal Tepe’deki kireçtaşı ocağında üretim kalitesini denetleyen faktörlerin ortaya konması ve ürün kalitesinin optimize edilmesi AKÜ-Döner Sermaye Projesi

 

10 Mayıs 2020, Pazar 88 kez görüntülendi