AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

JEOTERMAL-MİNERALLİ SULAR VE MADEN KAYNAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (JUAM)

2020 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMETLER FİYAT LİSTESİ

 

A-JEOLOJİK ETÜTLER

İşin Kodu İşin Adı Birim Fiyat
JEO-01 Haritasız Ekonomik Jeoloji Çalışması 400 TL/ km2
JEO-02 1/10.000 Ölçekli Ekonomik Jeoloji Çalışması (1) 1500 TL/ km2
JE0-03 1/5.000 Ölçekli Ekonomik Jeoloji Çalışması (1) 2500 TL/ km2
JEO-04 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik/Jeotermal Alan Etüdü (2) 300 TL/ km2
JEO-05 1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik/Jeotermal Alan Etüdü (2) 750 TL/ km2

 

 

B-ARAZİDE YAPILAN SU VE TOPRAK ANALİZLERİ

İşin Kodu İşin Adı Birim Fiyat
AA-01 Kuyu İçi Sıcaklık/Basınç Ölçümü (Her bir Sondaj İçin) 2500TL/Adet
AA-02 Suda İletkenlik ve Sıcaklık Ölçümü 15TL/ Adet
AA-03 Suda pH ve Sıcaklık Ölçümü 15 TL/Adet
AA-04 Toprakta CO2/CH4/H2S Gazı Ölçümü Her Bir Gaz 30 TL/Adet
AA-05 Toprakta Sıcaklık Ölçümü 30 TL/Adet
AA-06 Karot Numune Alımı 1000 TL/Gün

 

C-JEOFİZİK ETÜTLER

İşin Kodu İşin Adı Birim Fiyat
Rezistivite (DES)  Elektrot Açılımı
JR-400 AB/2=400 m.ye kadar 400 TL/Nokta
JR-1000 AB/2=400-1000 m. arası 800 TL/Nokta
JR-2000 AB/2=1001 m.-2000 m.arası 1250 TL/Nokta
JR-3000 AB/2=2001 m.- 3000 m.arası 1500 TL/Nokta
JR-3001 AB/2>3000 m 2000 TL/Nokta
Özdirenç Profil Kaydırma (ÖPK) Değişik Elektrot Dizilimleri
ÖPK-25  Elektrot Açıklığı 50 m/25 m kaydırma İçin 60 TL/Nokta
ÖPK-50  Elektrot Açıklığı 50 m/50 m kaydırma İçin 75 TL/Nokta
Yapay Uçlaşma (IP) Etüdü
IP-25 Yapay Uçlaşma (IP) Nokta Aralığı 25m. 3500 TL/Nokta
IP-50 Yapay Uçlaşma (IP) Nokta Aralığı 50m. 3200 TL/Nokta
IP-100 Yapay Uçlaşma (IP) Nokta Aralığı 100m. 3000 TL/Nokta
Çoklu Elektrot Ölçü Sistemleri İle Sondaj/Profil Ölçümü (ÇES)
ÇES-49-72 Çok Elektrotlu Ölçümü     (49 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 72) 1500 TL/Nokta
ÇES-97-120 Çok Elektrotlu Ölçümü    (97 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 120) 2200 TL/Nokta
Doğal Potansiyel (SP) Ölçümü
JSP-50 X=50 m. için 600 TL/Km
JSP-25 X=25 m. için 850 TL/Km
Manyetotellürik (MT) Ölçümü
JMT Manyetotellürik (MT) Ölçümü (3) 1750TL/Nokta
JAMT Audio Manyetotellürik (AMT) Ölçümü (3) 1100 TL/Nokta
Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) Etüt
CSAMT-25 Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) 25 m için 2200 TL/Nokta
CSAMT-100 Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) 100 m için 1300 TL/Nokta
Gravite Ölçümleri (GRM) ve Haritalanması
GRM-250 Gravite Ölçüm ve Haritalama (250mx250m karelaj) 100 TL /Nokta
GRM-100 Gravite Ölçüm ve Haritalama (100mx100m karelaj) 45 TL/ Nokta
Manyetik Ölçümleri  (MM) ve Haritalanması
MM-250 Manyetik Ölçümleri ve Haritalanması          (250mx250mkarelaj) 100 TL/Nokta
MM-100 Manyetik Ölçümleri ve Haritalanması               (100mx100mkarelaj) 45 TL/Nokta
Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü
RF-1 Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etütleri (12 kanallı)                (Jeofon Aralığı 1-5m.) 500 TL/Nokta
RF-2 Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etütleri (12 kanallı)                (Jeofon Aralığı 6-10m.) 650 TL/Nokta

D-MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ ANALİZLERİ

İşin Kodu İşin Adı Birim Fiyat
MP-01 İnce Kesit Yapımı (4) 30TL/ Adet
MP-02 İnce Kesit Üzerinden Kalitatif Mineralojik-Petrografik Analiz (4, 5) 100 TL/Adet
MP-03 İnce Kesit Üzerinden Kantitatif Mineralojik-Petrografik Analiz (4, 6) 150 TL/Adet
MP-04 İnce Kesit Üzerinden Kristallerde Mikroyapı Analizi (4, 7) 200 TL/Adet
MP-05 Alizerin Red S Yöntemiyle Kalsit-Dolomit Ayırımı (4) 150 TL/Adet
MP-06 İnce Kesit Üzerinden Dijital Fotoğraf Çekimi (4, 8) 3 TL/Adet
MP-07 Agrega Analizi (4, 9) 150 TL/Adet
MP-08 El Örneği veya Binoküler Mikroskopta Mineralojik-Petrografik Analiz (10) 100 TL/Adet

 

 

E-GENEL İŞLEMLER

İşin Kodu İşin Adı Birim Fiyat
GN-01 Jeolojik Etütler İçin Rapor Yazımı (11) 3000 TL/adet
GN-02 Jeolojik Etütler İçin Verilerin Yorumlanması ve Rapor Yazımı (11) Proje Kapsamında Yapılacak Ölçüm Sayısına Göre Belirlenecektir.
GN-02 Öğretim Üyesi Teknik Danışmanlık Hizmetleri (12) 1000 TL/Gün
GN-03 Öğretim Elemanı Teknik Danışmanlık Hizmetleri (13) 500 TL/Gün

 

Not: Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir. Arazi çalışmalarında araç, akaryakıt, konaklama, ulaşım ve işçi giderleri iş sahibine aittir. Fatura tutarının yarısı proje başlangıcında peşin olarak, kalan yarısı ise rapor teslimi öncesi ödenmesi gerekmektedir.

 

(1) Ekonomik jeoloji çalışmalarında metalik maden yataklarıyla seramik, tuğla-kiremit, inşaat ve mermer/doğaltaş gibi pek çok sektörde kullanılan endüstriyel hammadde yatakları aranmakta ve bu yataklarının jeolojik özellikleri araştırılmaktadır. Söz konusu çalışmalar aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır.

  1. a) Maden yatağında yanal ve düşey yöndeki değişimin ortaya konması
  2. b) Sistematik örnek alınması
  3. c) Mermer/doğaltaş sahaları için blok veriminin belirlenmesi
  4. d) Rezerv hesaplanması

(2) Birim fiyatlara jeolojik ve hidrojeolojik harita ve kesit yapımı dahil, ilgili analiz ve test ücretleri dahil değildir.

(3) Manyetotellürik (MT) ölçümler için gerekli olan Geçici Elektromanyetik Ölçüm (TEM) bedeli birim fiyata dahil değildir.

 

(4) Tez ve proje çalışmalarında belirtilen ücrete %50 indirim uygulanacaktır.

(5) Kayaç örneğinin mineralojik bileşimi, dokusu ve alterasyon gibi özellikleri belirlenerek, kayaç adlaması yapılır.

(6) Kayaç örneğinin mineralojik bileşimi, dokusu ve alterasyon gibi özellikleri belirlenerek, kayaç adlaması yapılır. Ayrıca minerallerin kayaç içindeki % miktarı görüntü analiz sistemi yardımıyla belirlenir.

(7) Kayaç oluşturan minerallerin kristal boyutu, kristal çevresi, kristal alanı vb. parametreler hesaplanarak bunların dağılımları belirlenir.

(8) İnce kesitleri yapılmış örneğin polarizan mikroskopta dijital fotoğraf makinesi ile çekimleri yapılarak uygun çizgisel ölçeğin fotoğraf üzerine konması.

(9) Reçinede dondurularak hazırlanmış olan agrega örneğinde mineralojik-petrografik analizin yapılması.

(10) El örneği üzerinde veya sondajdan elde edilmiş kırıntılı numunelerdeki makro ve mikro mineralojik-petrografik analiz çalışmalarını kapsamaktadır.

(11) Jeolojik haritalama, ekonomik jeoloji, hidrojeolojik/jeotermal alan etütleri ve jeofizik etütler sonucunda hazırlanan raporları kapsamaktadır.

(12) Jeoloji, ekonomik jeoloji, hidrojeoloji/jeotermal alan etütleri ve jeofizik etütlerde görev alan personele ödenecek günlük danışmanlık ücretidir.

 

Hesap Bilgileri: Banka Adı: Vakıflar Bankası

Şube Adı: Afyonkarahisar Şubesi

IBAN No: TR86 0001 5001 5800 7303 5118 35

10 Mayıs 2020, Pazar 93 kez görüntülendi